- buitenhof

In de 1,5 hectare grote buitenhof wisselen bosjes en struweel zich af met een hoogstamfruitgaard en moestuin. Het is een klein landschapspark met talloze mogelijkheden voor rust, spel en vertier. Duizenden haagstruiken en 10-tallen hoogstambomen zijn bij de herinrichting in 2002 geplant. Het oude cultuurhististorisch landschap is hersteld. De das, konijn, haas, fazant, marterachtigen, de wijngaardslak en vuursalamander vonden de afgelopen jaren hun weg terug naar de Hof. In de nok van de schuur huist steevast een broedend torenvalkkoppel. Een voorbeeld dat soms wordt gevolgd door de zeldzame kerkuil.